Lời khuyên hữu ích

Nồi chiên của Philips!

Nồi chiên của Philips!

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 4282

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 1900 W.

Đặc điểm của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, 4 giai đoạn với một chỉ báo hoạt động và sưởi ấm được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: không.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và gấp sang một bên.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6103

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: không.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean.

Sự hiện diện của một ngăn để lưu trữ dây nguồn: có, chiều dài khoảng 120 cm.

Nồi chiên nhúng Philips HD 6105

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động vào thùng chứa đặc biệt.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean.

Sự hiện diện của một ngăn để lưu trữ dây nguồn: có, chiều dài khoảng 120 cm.

Kích thước của thiết bị này: 29x28x27 cm.

Nồi chiên nhúng Philips HD 6107

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động vào thùng chứa đặc biệt.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, có tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean, tích hợp bộ hẹn giờ kỹ thuật số có thể tháo rời.

Sự hiện diện của một ngăn để lưu trữ dây nguồn: có, chiều dài khoảng 120 cm.

Nồi chiên nhúng Philips HD 6110

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 1900 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: không.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: nắp của nồi chiên mỡ sâu có thể tháo rời và gấp sang một bên; nó có thể được rửa bằng tay và trong máy rửa chén.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên nhúng Philips HD 6111

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 1900 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: không.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và gấp sang một bên.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6115

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2 lít.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 1900 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và gấp sang một bên.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6123

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,3 l.

Khả năng bắn súng bát: Không.

Công suất của nồi chiên này: 1900 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,2 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: không.

Thông tin thêm: nắp nồi chiên có thể tháo rời và gấp sang một bên, tích hợp bộ hẹn giờ kỹ thuật số có thể tháo rời, khay nhỏ giọt có thể tháo rời tích hợp.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6130

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 1600 W.

Đặc điểm của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, 4 giai đoạn với một chỉ báo hoạt động và sưởi ấm được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,2 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và gấp sang một bên.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6180

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc điểm của điều khiển thiết bị: điều khiển điện tử, 4 giai đoạn với một chỉ báo hoạt động và sưởi ấm được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6161

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 3,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2200 W.

Đặc điểm của điều khiển thiết bị: điều khiển điện tử, nhiệt độ xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,3 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: không.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": có.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Có thể khóa nắp để vận hành an toàn: không.

Chất liệu thân nồi chiên: thép không gỉ cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6159

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,3 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Thông tin thêm: Nắp nồi chiên có thể tháo rời và nghiêng sang một bên, tích hợp chức năng làm sạch trước gọi là PreClean.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Kích thước của thiết bị này: 30x27x41 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6158

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,3 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Kích thước của thiết bị này: 30x27x41 cm.

Nồi chiên ngập dầu Philips HD 6155

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: không.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,3 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

Kích thước của thiết bị này: 30x27x41 cm.

Thông tin bổ sung: Tích hợp bộ đếm thời gian kỹ thuật số có thể tháo rời.

Nồi chiên nhúng Philips HD 6153

Lượng dầu tối đa để nấu khoai tây: 2,5 l.

Khả năng bắn bát: có.

Công suất của nồi chiên này: 2000 W.

Đặc tính của điều khiển thiết bị: điều khiển cơ học, gia nhiệt xảy ra trong khoảng 150-190 C với một chỉ báo hoạt động và gia nhiệt được tích hợp sẵn.

Hẹn giờ tích hợp cho thời lượng pin: có.

Bộ lọc chống lại mùi khó chịu và không mong muốn: có, được làm bằng kim loại.

Dung tích các lát khoai tây trong cối nấu: 1,3 kg.

Sử dụng dầu để nấu ăn: tích hợp hệ thống xả dầu đã qua sử dụng đang hoạt động.

Cơ thể được làm nóng: có.

Tính khả dụng của chương trình cho hoạt động "Cold Bottom": không.

Cửa sổ quan sát tích hợp để quan sát quá trình nấu: có.

Khả năng khóa nắp để vận hành an toàn: có.

Chất liệu thân nồi chiên: nhựa cao cấp.

Sự hiện diện của chân chống trượt để cố định bếp chiên ở vị trí chính xác: có.

Có ngăn để chứa dây nguồn: có, chiều dài khoảng 100 cm.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found